Dnia 11 czerwca 2010 roku, przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i projektem „Młodzi Głosują”, zostały przeprowadzone prawybory prezydenckie na terenie szkoły. Czynne prawo wyborcze posiadał każdy uczeń Gimnazjum numer 3 oraz II Liceum Ogólnokształcącego. Wyniki przedstawiają się w sposób następujący:

Czytaj więcej...

"Młodzi Głosują" - już w naszej szkole!

W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w dniu 20 czerwca 2010 roku, Gimnazjum nr 3 i Liceum Ogólnokształcące nr 2 przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ – „MŁODZI GŁOSUJĄ” , w której to, bez względu na wiek, każdy uczeń ma prawo oddać głos w swojej szkole na kandydata w wyborach prezydenckich.

Dlatego też, już w ten piątek (11 czerwca!) Samorząd Szkolny przeprowadzi prawybory prezydenckie gdzie każdy uczeń Gimnazjum nr 3 i II Liceum posiada czynne prawo wyborcze!

Czytaj więcej...

Komunikat

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu rozstrzygnięciem konkursu na projekt logo szkoły, komisja konkursowa uznała, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia ogólnoszkolnych konsultacji w zakresie oceny zgłoszonych prac konkursowych, co powoduje konieczność wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu do 26 kwietnia 2010 roku.

Komisja informuje, że zgłoszone projekty zostaną w 16 marca 2010 roku upublicznione na stronach internetowych II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 3.

W terminie do 12 kwietnia 2010 roku, każda z klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu, ma prawo do oddania głosu na jedną ze zgłoszonych prace konkursowych.

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez komisję konkursową, spośród 2 projektów, które otrzymają najwyższa liczbę głosów w głosowaniu szkolnym.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dokonanie zmian w zwycięskim projekcie lub nierozstrzygnięcia konkursu.

Czytaj więcej...

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ogłasza konkurs na projekt znaku graficznego (logo), który powinien składać się z dwóch, mogących funkcjonować niezależenie, emblematów szkół: „Gimnazjum nr 3” oraz „II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka”, wchodzących w skład „Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu”, które po połączeniu dadzą spójne logo Szkoły,

Czytaj więcej...


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki