Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu:
Agnieszka Jurewicz

Wicedyrektor:
Agnieszka Antoniuk-Rumak

Pedagog szkolny:
Alicja Dobrzycka

Psycholog szkolny:
Natasza Wojtaszek

Biblioteka:
Edyta Andruszewska

Religia:
ks. Piotr Chmura
ks. Marek Piedziewicz
ks. Piotr Radomski
Anna Wawrzyniak

Język polski:
Ewa Adamowicz
Agnieszka Małek
Anna Piwowarska
Małgorzata Rydelek
Anetta Sosnowska
Iwona Studzińska
Bogusław Walewski

Historia:
Elżbieta Paprocka
Zdzisław Wielgolaski

Historia w języku angielskim:
Krzysztof Kacała

Historia i społeczeństwo
Zdzisław Wielgolaski
Elżbieta Paprocka
Małgorzata Rydelek

Wiedza o społeczeństwie:
Marek Nowosad
Zdzisław Wielgolaski
Wiedza o społeczeństwie w j. angielskim:
Krzysztof Kacała

Język angielski:
Dagmara Fabiańska
Anetta Krupa
Joanna Kurczewska
Katarzyna Ładna
Ewa Powalska
Joanna Rzeczkowska
Dominika Stawiarska
Anna Szuszkiewicz
Joanna Węgłowska
Katarzyna Zezula

Język francuski:
Michał Pawłowicz

Język niemiecki:
Edyta Krych
Katarzyna Lelujko

Język rosyjski:
Iwona Traczewska-Kubiak

Język włoski:
Iwona Traczewska-Kubiak
Paweł Wilkus

Język hiszpański:
Michał Pawłowicz
Iwona Traczewska-Kubiak
Paweł Wilkus

Matematyka:
Magdalena Adryjanek
Ewa Aniszewska
Katarzyna Cybulska
Bożena Dutkiewicz
Iwona Wojciechowska-Salamon
Elżbieta Żarkowska

Fizyka:
Jacek Tomczak
Iwona Wojciechowska-Salamon

Chemia:
Paweł Banach
Barbara Fijałkowska-Karolik
Anna Koc-Jaśkiewicz
Danuta Mazur

Biologia:
Danuta Mazur
Lidia Nawrocka
Katarzyna Zarzeczna

Geografia:
Dorota Barcińska
Joanna Borzymowska
Dorota Szocik

Geografia w j. angielskim:
Małgorzata Ściślak

Psychologia:
Natasza Wojtaszek

Informatyka:
Wojciech Dobrzycki

Anna Wawrzyniak

Wychowanie fizyczne:
Ireneusz Borowiecki
Regina Jurczak
Adam Matwiejczuk
Magdalena Orzechowska
Aleksandra Pietrulewicz
Małgorzata Sekulska
Paweł Stoba

Podstawy przedsiębiorczości:
Agnieszka Antoniuk-Rumak
Dorota Barcińska

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Dorota Szocik

Wychowanie do życia w rodzinie:
Edyta Andruszewska

Plastyka:
Anna Piwowarska

Rysunek architektoniczny:
Mariusz Owczarek


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki