GABINET PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY - 16B

DYŻUR PEDAGOGA - GABINET 16B

TELEFON - 55 625 88 93

dyżur od 13.05.2024r.

 

ALICJA DOBRZYCKA

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek Piątek

 

9.00-15.00

 

 

7.00-15.30

 

 

7.00-14.00

 

 

7.00-15.00

 

 

7.00-12.00

 

  15.30-16.30 konsultacje po uzgodnieniu terminu
     

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

 Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony w 2001 roku przez Ministerstwo Zdrowia w celu upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

Depresja nie jest chwilowym obniżeniem nastroju. To poważna choroba, która znacznie utrudnia funkcjonowanie w wielu sferach życia. Jest źródłem cierpienia dla osób, które jej doświadczają. To choroba, która dotyka miliony osób w Polsce, także młodych ludzi.

Depresja może dotknąć każdego człowieka bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Często rozwija się latami, dyskretnie i powoli odbierając radość z życia. Charakteryzuje ją uporczywy smutek, brak energii, brak zainteresowania czynnościami, które dotąd sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję. Towarzyszyć jej mogą problemy ze snem (bezsenność lub ospałość), niepokój, trudności z koncentracją, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziei istnienia.

 

plakat

 

W całej Polsce działają telefony zaufania, z których można skorzystać. Są to: 

 • Kryzysowy telefon zaufania: 116 123
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800 120 002
 • Całodobowy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800121212
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania: (22) 484 88 01 (Fundacji ITAKA)
 • Całodobowa Linia Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym: 800 70 2222
 • Telefon zaufania dla dzieci: 116 111 (Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę")
 • W Poznaniu w nagłych sytuacjach można zadzwonić do Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej: 509 111 508

Wsparcie można znaleźć również w internecie, m.in. na stronach takich jak: 

2024 Dzien Bezpiecznego Internetu06.02.2024r.

Dzień Bezpiecznego Internetu

(DBI)

 Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego oraz świadomego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu – https://www.ore.edu.pl/2024/01/dzien-bezpiecznego-internetu-dbi-2024/

 

Czytaj więcej...

19 oraz 26 października 2023r. w klasach pierwszych i drugich odbyły się zajęcia "Odpowiedzialność prawna nastolatków" prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Młodzież rozmawiała z policjantami na temat różnych zachowań ryzykownych, np. hejtu, cyberprzemocy, przejawów demoralizacji oraz ich prawnych konsekwencji. Informacje przekazane były w interesujący sposób.  Zajęcia urozmaiciły filmy wyjaśniające czym jest hejt, jak powstaje i jaki jest jego wpływ na życie młodego człowieka.

Każdy powinien posiadać wiedzę na temat konsekwencji przekraczania norm.

Dziękujemy podkom. K. Stankiewicz i asp. J. Rokowskiemu za pomoc młodzieży w dojrzewaniu  do dorosłości i odpowiedzialności.

Czytaj więcej...

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji. Pojęcia użyte w tej definicji mają szerokie znaczenia. Ich rozumienie jest subiektywne, uwarunkowane kulturowo i środowiskowo.

Zdrowie psychiczne nie oznacza zatem jedynie braku chorób. Przejawia się również w:

 • poczuciu własnej wartości
 • zdolności do własnego rozwoju
 • odpowiedzialności za swoje życie (decyzje, trudności, sukcesy)
 • zaangażowaniu w życie społeczne, pracę, związek.

Jak dbać o zdrowie psychiczne

 • Odpoczynek i odpowiednio długi sen. Zadbaj o odpowiednią higienę snu. Najlepiej spać 7–9 godzin na dobę. Zbyt krótki sen źle wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne. Przeczytaj Jak dbać o dobry sen.
 • Zdrowe odżywianie. Prawidłowe nawyki żywieniowe dodadzą więcej energii do zmagania się z codziennymi wyzwaniami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zdrowego odżywiania, przeczytaj artykuł Jak zdrowo się odżywiać.
 • Aktywność fizyczna. Wybierz aktywność, którą lubisz. Może to być spacer, jazda na rowerze czy kurs tańca. Ważne, żeby ruszać się regularnie, najlepiej na świeżym powietrzu. Zacznij od 30 minut dziennie.
 • Unikanie używek. Używki to substancje, które pobudzają nasz organizm. To np. alkohol, narkotyki, papierosy, ale również napoje energetyzujące czy kawa. Negatywne skutki po ich zażyciu mogą utrzymywać się kilka dni, tygodni czy miesięcy.
 • Relacje społeczne. Pielęgnuj relacje z bliskimi, przy których możesz być sobą. Dziel się z nimi dobrymi i gorszymi momentami. Dzięki takim relacjom nabieramy pewności siebie, nie jesteśmy sami ze swoimi problemami.

źródło:https://pacjent.gov.pl

Zachęcam do lektury poradników:

2023 Swiatowy Dzien Zdrowia Psychicznego

10 października 2023r. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został zainicjowany w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Każdego roku Federacja wybiera do promowania nowy temat. Tegoroczne święto odbywa się pod hasłem „Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka”.

Czytaj więcej...

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji odbywają się w dniach 2-6 października pod hasłem "Uczeń z dysleksją w cyfrowym swiecie".

DysleksjaWarto przypomnieć kilka informacji na temat dysleksji.

Dysleksja rozwojowa

O specyficznych trudnościach w nauce mówimy, jeżeli niepowodzenia szkolne dotyczą tylko niektórych zakresów uczenia się i występują przy co najmniej przeciętnej inteligencji, a niejednokrotnie wysokiej sprawności intelektualnej, sprawnych narzędziach ruchu oraz zmysłach wzroku i słuchu, właściwej opiece wychowawczej oraz dydaktycznej.

Gdy trudności te mają charakter wybiórczy i przejawiają się niepowodzeniami w uczeniu się czytania i pisania, mówimy o dysleksji rozwojowej.

W przypadku specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (głównie arytmetyki) można używać terminu dyskalkulia. Czasem trudności te występują jednocześnie, kiedy indziej mają charakter trudności izolowanych, ograniczonych do jednej umiejętności. Gdy dysleksja i dyskalkulia występują razem, są przyczyną poważnych niepowodzeń szkolnych. („Uczeń z dysleksją w szkole - poradnik nie tylko dla polonistów” Bogdanowicz, Adryjanek, Gdynia 2005).

W Polsce najczęściej stosowana jest definicja dysleksji rozwojowej ujednolicona przez prekursorkę badań nad tym zagadnieniem profesor Martę Bogdanowicz.

Dysleksja zatem to „syndrom zaburzeń wyższych czynności psychicznych, które przejawiają się w postaci specyficznych trudności uczenia się czytania i pisania. Są one uwarunkowane parcjalnymi zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego funkcji uczestniczących w czynności czytania i pisania oraz ich integracji. Wśród deficytów rozwojowych funkcji poznawczych najistotniejsze są zaburzenia funkcji językowych, w tym aspektu fonologicznego języka, decydujących o możliwościach porozumiewania się językowego” (Bogdanowicz, 2003b, s.495).

Dysleksja to zaburzenie neurorozwojowe o podlożu językowym. Jest zazwyczaj powiązana z deficytem fonologicznym. Towarzyszą jej różne problemy językowe i komunikacyjne.

Terminologia

Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.

    - DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu;

    - DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);

    - DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma.

Przyczyny

Zaburzenia funkcji percepcyjno motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Objawy dysleksji rozwojowej

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.

     - opóźniony rozwój mowy;

    - mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania

      (brzydkie pismo);

    - wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;

    - trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;

    - trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;

    - oburęczność;

    - mylenie prawej i lewej ręki;

    - trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;

    - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

źródło:https://www.ptd.edu.pl

Przydatne materiały:

Tygodniowe ćwiczenia dla starszych uczniów.

Dekalog dla rodziców.

Jestem rodzicem dziecka z dysleksją.


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki