Sport jest wartością wyjątkową, bo daje wiarę w siebie, uczy odpowiedzialności i uczciwości, poprawia kondycję fizyczną, przynosi sukcesy i zadowolenie. Choć jego promowanie osiąga coraz lepsze efekty, bo rośnie liczba osób ćwiczących na lekcjach, nauczyciele katedry wychowania fizycznego przy ZSO nr 2 w Elblągu regularnie pod koniec roku szkolnego organizują imprezę sportową- Dzień Sportu. W tym roku odbył się on 24 czerwca.

Czytaj więcej...

Stało się - rok szkolny 2014/2015 zakończony! Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy szkołą mistrzów. Gratulujemy i dziękujemy za ciężką pracę.

W ostatnim tygodniu czerwca podczas zakończenia roku szkolnego klas trzecich Gimnazjum nr 3, a następnie pozostałych klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Królewieckiej w Elblągu nie brakowało pochwał, słów uznania i nagród. Złożyło się na to wiele powodów.

II LO utrzymuje pozycję lidera pośród elbląskich liceów. Ponadto jest srebrnym liceum, plasując się w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych na bardzo wysokiej pozycji, a w województwie warmińsko- mazurskim w pierwszej dziesiątce przodujących liceów. Kurator Warmińsko- Mazurska Grażyna Przasnyska w uznaniu tegorocznych osiągnięć nadała Gimnazjum nr 3 tytuł „szkoły mistrzów”. Uczniowie tej szkoły zdobyli łącznie 42 tytuły laureata i 34 tytuły finalista przedmiotowych konkursów kuratoryjnych. 132 absolwentów Gimnazjum nr 3 na egzaminach gimnazjalnych uzyskało średni wynik określany 8 staniną na 9 możliwych.

Czytaj więcej...

Uroczysta gala, która odbyła się w Teatrze Dramatycznym w Elblągu 12 czerwca 2015r. była podsumowaniem roku szkolnego 2014/2015 w elbląskich placówkach oświatowych i pokazała sytuację rynku oświaty w mieście. Wśród obecnych gości byli przedstawiciele władz samorządowych województwa i miasta, senatorzy, posłowie, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania, Rady Miejskiej, służb mundurowych, placówek oświatowych, dyrektorzy szkół, ich uczniowie i rodzice. Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty Grażyna Przasnyska oceniła poziom nauczania w Elblągu jako bardzo wysoki. Złożyły się na to sukcesy wszystkich placówek edukacyjnych w Elblągu. W uznaniu osiągnięć i wysiłków w tworzenia warunków do nauki przez władze miejskie zostali wyróżnieni dyrektorzy: Przedszkola nr 26, SP 21, SP 12, Gimnazjum nr 3, II LO i Zespołu Szkół Technicznych.

Czytaj więcej...

Jubileusz 15-lecia konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości i XI Warmińsko-Mazurskiego Konkursu na Najlepszy Produkt i Usługę były okazją do wręczenia nagród i wyróżnień-statuetek i dyplomów-laureatom tegorocznej ich edycji podczas Gali Jakości, która miała miejsce w Olsztynie 10 czerwca 2015r.
Nagroda Jakości przyznawana jest firmom, urzędom, instytucjom i placówkom edukacyjnym w czterech kategoriach: organizacja produkcyjna, organizacja produkcyjno-usługowa, organizacja usługowa, organizacja edukacyjna.
ZSO nr 2 z Elbląga zostało wyróżnione za doskonałość zarządzania, a to się wiąże z dobrymi tradycjami szkoły, z wysokimi kwalifikacjami szkolnej kadry, z właściwym kierownictwem, umiejętnościami dyrekcji i grona pedagogicznego, które posiadają sukcesy i doświadczenie. Dyrektor szkoły pełni swoją funkcję 6 lat, co procentuje wysokimi osiągnięciami. ZSO nr 2 w Elblągu (Gimnazjum nr 3 i II LO) jest szkołą sukcesu. Z uwagi na wyniki i osiągnięcia Gimnazjum nr 3 w województwie szczyci się tytułem Złotego Gimnazjum. Wyniki maturalne uzyskane przez II LO kwalifikują je jako najlepszą szkołę w Elblągu i jedną z dziesięciu najlepszych w województwie warmińsko-mazurskim, a wysoka pozycja w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych daje II LO tytuł Srebrnego Liceum. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, realizuje międzynarodowe programy edukacyjne Comenius, Erasmus, uczestniczy w obradach Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego i zalicza się do ogólnopolskiego grona Szkół Talentów. Jak dotąd jest jedyną organizacją edukacyjną i jedną z nielicznych organizacji na terenie miasta, które mogą poszczycić się Nagrodą Jakości.

Czytaj więcej...

Dobiega końca rok szkolny 2014/2015, dlatego pora na podsumowanie sukcesów, na które uczniowie i ich opiekunowie pracowali przez wiele miesięcy. Dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Królewieckiej 42 w Elblągu był to bardzo udany okres. W 10 wojewódzkich konkursach przedmiotowych Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty uczniowie Gimnazjum nr 3 zdobyli 42 tytuły laureatów i 34 tytuły finalistów oraz tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady matematycznej. II LO jak dotąd może poszczycić się 21 laureatami i 7 finalistami konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich, w tym olimpiad m.in. z: wiedzy o III RP, wiedzy o filmie, wiedzy ekonomicznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy mediewistycznej i wielu innych. Indeksy AGH (geografia), Politechniki Gdańskiej (chemia), UW (Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej; Konkurs Wiedzy o Mediach, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym)) otrzymało 15 uczniów. W części konkursów i olimpiad nadal trwają rywalizacje na końcowych etapach. Ci zaś, którzy już są szczęśliwymi zdobywcami tytułów laureatów i finalistów mogą cieszyć się zwolnieniem z egzaminów zewnętrznych, a nawet awansem do szkół kolejnych.

Czytaj więcej...

Bo nie ma to jak życie z naturą,
Więc ekologia górą! Górą!

W. Kordecka, 2c

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Uroczystość ta odbyła się po raz pierwszy w roku 1970, a od 1990 nabrała charakteru globalnego, mobilizując 200 milionów ludzi w 141 państwach i otwierając drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro.

Czytaj więcej...

II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka i Gimnazjum nr 3 15 kwietnia 2015 r otrzymały Geocertyfikat – tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia.
Komisja certyfikacyjna doceniła inicjatywy uczniów i nauczycieli ZSO nr 2, ukazujące geologiczne i antropogeniczne elementy przyrody nieożywionej, a także ślady dziedzictwa kulturowego Elbląga i okolic.

Czytaj więcej...


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki