Niedawno opuścili nasze mury a już się za sobą stęsknili. W ubiegły piątek (16.11) uczniowie byłej klasy 3b gimnazjum spotkali się wieczorem w swojej ulubionej  sali lekcyjnej żeby powspominać trzy lata wspólnej nauki. Uczniowie którzy dostali się do innych szkół opowiadali o swoich nowych znajomościach i nauczycielach a nasi absolwenci którzy kontynuują naukę w II LO porównywali poziom wymagań w liceum i gimnazjum.

Czytaj więcej...

16 października 2018 r. odbył się finał Małych Form Teatralnych - konkursu adresowanego do uczniów klas trzecich elbląskich gimnazjów. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie wśród młodzieży postaw prozdrowotnych, uświadomienie konsekwencji wynikających ze spożywania alkoholu, stosowania narkotyków, dopalaczy i innych używek, a także propagowanie kreatywnych form spędzania czasu wolnego.

Czytaj więcej...

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo!

Podaję obowiązujące nas WAŻNE TERMINY, w związku z egzaminem gimnazjalnym, do którego Państwa dzieci przystąpią w kwietniu 2019r:

1.Wszystkie informacje i komunikaty :

https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/

Komunikat o dostosowaniach warunków i form egzaminu: otwórz PDF

2.Do 15 października RODZICE, którzy dotąd tego nie zrobili, mają czas na dostarczenie szkole opinii, orzeczeń i innych dokumentów wydanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

3.Zaświadczenia o stanie zdrowia- choroba przewlekła itd. od lekarza również do 15 października, chyba, że to zdarzenie losowe, nieprzewidziane, które będzie miało miejsce później- wówczas jak najszybciej

4.W listopadzie Rada Pedagogiczna zatwierdzi dostosowania warunków i form egzaminu dla Państwa dzieci

5.Do 20 listopada otrzymają Państwo informacje o dostosowaniach warunków i form egzaminu gimnazjalnego dla Państwa dziecka, które zatwierdzają Państwo własnoręcznym podpisem i przekazują szkole najpóźniej do 23 listopada

W razie pytań /wątpliwości/sytuacji nagłych/ zapraszam do kontaktu z wychowawcami i/lub pedagogiem szkolnym- poprzez Librus, osobiście lub telefonicznie nr tel. 55 625 88 86

Małgorzata Głowacka- Lulewicz

 


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki