W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej).” Kapituła rankingu wzięłą pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. Dla szkół z maturą dwujęzyczną w obliczeniach rankingowych uwzględniono dodatkowo wyniki z egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej. – czytamy na stronie Pespektyw

Wśród elbląskich liceów najlepiej wypadło II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu. Nasze liceum zajęło pierwszą lokatę w mieście, którą staramy się utrzymać od lat.
W licealnym rankingu wojewódzkim zajęliśmy 3. miejsce , co cieszy ogromnie i daje satysfakcję, bo jest to pozycja wyższa o jedno oczko niż w ubiegłym roku.

Warmińsko-Mazurski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2024Wskaźniki w Rankingu Ogólnopolskim 2024
2024Nazwa szkołyMiejscowośćHistoria'23'22'21WSKMiejsce w PolsceZnak jakości
1 Uniwersyteckie XII LO im. Marii i Georga Dietrichów Olsztyn 49 55 85 65.05 45
2 II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Olsztyn 128 131 151 57.58 132
3 II LO z Oddz. Dwujęz. im. Kazimierza Jagiellończyka Elbląg 175 191 170 52.91 238


W zestawieniu ogólnopolskim nasza szkoła znalazła się na 238. miejscu, a tym samym otrzymaliśmy znak jakości szkoły - Srebrną Tarczę i tytuł „Srebrnej Szkoły 2024”


Ciesząc się z zajętych miejsc, nie poprzestajemy na wspólnym dążeniu do jeszcze lepszych osiągnięć w kolejnym roku !

 

Więcej czytaj tu:

https://2024.licea.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-warminsko-mazurski

https://www.info.elblag.pl/37,76034,Jak-wypadly-elblaskie-szkoly-w-rankingu-Perspektyw-2024.html

https://www.portel.pl/szkoly-i-uczelnie/perspektywy-elblaskich-liceow-i-technikow/137552

 


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki