Mirella Kłosińska (kl. 3a) jest liderką projektu ekologicznego „Earth Day Everyday”.

W ramach działań projektowych stworzyła czteroosobowy zespół, który zajmuje się popularyzacją działań proekologicznych i szerzeniem świadomości ekologicznej w naszej szkole oraz w środowisku lokalnym. Poprzez edukację zespół demonstruje jak niewiele potrzeba, aby przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Próbuje też uświadamiać, że szkody ekologiczne to rzeczywistość, za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

Zespół pod przewodnictwem Mirelli prowadzi edukację ekologiczną poprzez:

 • prelekcje na temat ekologii połączone z quizami dla uczniów szkół podstawowych i średnich (537 beneficjentów)
 • promowanie działań proekologicznych oraz wiedzy na ten temat za pośrednictwem: mediów społecznościowych – Instagram i Twitter - #earthdayeveryday_project, plakatów (250 sztuk) i rozdawanych naklejek (900 sztuk)
 • przeprowadzenie 6 wywiadów z osobowościami z dziedziny ekologii i publikowanie ich w mediach społecznościowych i na kanale YouTube
 • przeprowadzenie ankiety (136 ankietowanych) dotyczącej zastosowania praktyk ekologicznych w gospodarstwach domowych, opracowanie i opublikowanie jej wyników
 • nagranie spotu reklamowego promującego inicjatywę
 • organizację akcji wspólnego sprzątania Bażantarni (19 marca 2022) – 311 uczestników, 196 worków wypełnionych śmieciami
 • udział w protestach klimatycznych

Zespół finansował swoje działania ze sprzedaży gadżetów ekologicznych na portalu Allegro lokalnie.

O ich działaniach, w ciągu ostatniego roku, pojawiło się 27 wzmianek medialnych.

Gratulujemy!


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki