Jakub Pilimon z klasy IIe w bieżącym roku szkolnym będzie objęty Programem dla wybitnie zdolnych  przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci w Warszawie.

Program Pomocy Wybitnie Zdolnym to jedyny w Polsce program, którego celem jest wsparcie w rozwoju uczniów o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, muzycznych i plastycznych, który stwarza młodym ludziom możliwość zmierzenia się z wyzwaniami na miarę ich uzdolnień. Dzieje się to podczas obozów naukowych, warsztatów, staży badawczych, które Fundusz organizuje we współpracy z najlepszymi uniwersytetami i placówkami badawczymi w Polsce. Udział we wszystkich zajęciach jest nieodpłatny. Fundusz pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania i dojazdu wszystkich uczestników.

W tym roku w takich zajęciach będzie uczestniczył Jakub Pilimon, niezwykle utalentowany matematyk z naszej szkoły. Jakub jest osobą z wyobraźnią, pomysłowością, o wybitnym potencjale intelektualnym. Pasjonują go różne matematyczne zagadnienia, np. niewymierność liczby pi. Zapytany dlaczego, odpowiada: „W szkole dowiadujemy sie o tym fakcie dość szybko, ale odbywa się to bez żadnego uzasadnienia. Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Niewymierność została udowodniona dopiero w XVIII wieku przez Johanna Lamberta. W mojej opinii najprostszy i chyba najbardziej elegancki dowód podał w 1947 Ivan Niven, ponieważ wykorzystuje tylko podstawową analizę matematyczną, dzięki czemu dowód jest wyjątkowo przystępny“.

Poza liczbą pi, Jakuba zafascynowała m.in. nierówność izoperymetryczna. W jednej ze swoich prac przedstawił dowód matematyczny przy użyciu geometrii różniczkowej i analizy funkcji wielu zmiennych, które są obecnie głównym przedmiotem jego zainteresowań. Jakub świetnie rozumie też zagadnienia dotyczące statystyki matematycznej. W ubiegłym roku szkolnym, jako pierwszoklasista, został poproszony o wyjaśnienie tych trudnych kwestii grupie licealistów - olimpijczykom, którzy przygotowują się do udziału w Olimpiadzie Biologicznej. Z zadania tego wywiązał się znakomicie, był świetnym, wymagającym nauczycielem.

W szkole nad rozwojem jego uzdolnień matematycznych czuwa pani profesor Katarzyna Cybulska. Dzięki jej wsparciu Jakub uczestniczy w różnych konkursach matematycznych, warsztatach, m.in. w Kongresie Młodych Matematyków na UMCS w Lublinie, na którym spotkali się najzdolniejsi, zainteresowani matematyką uczniowie liceów i techników z całej Polski. Podczas Kongresu Jakub miał okazję zetknąć się z wybitnymi matematykami oraz usłyszeć specjalnie dla nich przygotowane znakomite wykłady.

Jakub, serdecznie gratulujemy Ci zakwalifikowania się do Programu KFnRD i życzymy, abyś spełniał tam swoje marzenia!

Oprac. H. Pietras


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki