13 grudnia 2021r. przypada czterdziesta rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981r. zawiązana została Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele której stanął gen. Wojciech Jaruzelski.

Rozpoczęła się dokładnie zaplanowana akcja aparatu państwowego, mająca na celu obsadzenie kluczowych obiektów oraz fabryk. Tysiące działaczy Solidarności zostało uwięzionych. Zmilitaryzowano instytucje państwowe oraz kluczowe sektory gospodarki wprowadzając do nich tysiące komisarzy wojskowych. Oprócz wprowadzenia godziny milicyjnej wstrzymano wydawanie prasy - poza prasą rządową.

Gen. Wojciech Jaruzelski w swoim pamiętnym przemówieniu z 13 grudnia 1981r. wskazał oficjalne powody tych działań:

Kierując się potrzebą zapewnienia wzmożonej ochrony podstawowych interesów państwa i obywateli, w celu stworzenia warunków skutecznej ochrony spokoju, ładu i porządku publicznego oraz przywrócenia naruszonej dyscypliny społecznej a także mając na względzie możliwości sprawnego funkcjonowania władzy i administracji państwowej oraz gospodarki narodowej - działając na podstawie art. 33 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej - Rada Państwa wprowadziła stan wojenny.

Dziś wiemy, że jednym z głównych zadań Stanu Wojennego była siłowa likwidacja strajków robotników w celu poprawy sytuacji popadającej w zapaść gospodarki państwowej oraz walka z NSZZ Solidarność. Realizowana była poprzez represje wobec członków oraz ich rodzin. Celem było także wzmocnienie pozycji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wstrząsanej kolejnymi strajkami, wzrastającymi podziałami wewnątrzpartyjnymi oraz rosnącym zadłużeniem państwa.


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki