logo elblaskaszkolaeksperymentu

Rekrutacja uczestników projektu

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

II Liceum Ogólnokształcące jako Jednostka Realizująca Projekt „Elbląska Szkoła Eksperymentu” rozpoczyna z dniem 1 lutego 2021 r. rekrutację uczestników projektu:

 • 88 uczniów klas I i II na zajęcia dodatkowe prowadzone w okresie II semestru roku szkolnego 2020/2021,
 • 11 nauczycieli na szkolenie podnoszące kompetencje w zakresie nauczania metodą eksperymentu,
 • 8 rodziców/opiekunów uczniów, którym będzie udzielone wsparcie w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci.

Zgodnie z regulaminem rekrutacja będzie prowadzona w terminach:

 • dla uczniów od 1 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.
 • dla nauczycieli od 1 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r.
 • dla rodziców/ opiekunów od 1 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie w terminie rekrutacji Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji) i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Regulamin i harmonogram rekrutacji znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.2lo.elblag.pl (zakładka projektu Elbląska Szkoła Eksperymentu: http://www.2lo.elblag.pl/szkola/projekty/elblaska-szkola-eksperymentu.html).

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu

Wartość projektu: 4 292 173,81 zł

Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł

 


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki