Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później przeczytaliśmy Trylogię Henryka Sienkiewicza. Nasze Liceum od samego początku aktywnie bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji czytelniczej. Przez kolejne lata nie tylko zmieniały się tytuły utworów, Zmieniali się uczniowie biorący udział w wydarzeniu oraz miejsce odczytu. Czytaliśmy m.in. w ogródkach kawiarnianych na starówce, w domu seniora, na terenach zielonych wokół szkoły.

W tym roku powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” czytaliśmy w auli szkolnej dla klas pierwszych i drugich.

Do głośnego czytania zgłosili się nie tylko uczniowie. Teksty przygotowały panie dyrektorki: Agnieszka Jurewicz i Agnieszka Rumak oraz pani Alina Somleńska – pielęgniarka szkolna i Edyta Andruszewska – bibliotekarz. Do czytania wybrany został rozdział VI pierwszego tomu, który opowiada legendę o Janie i Cecylii.

Lekturę na głos czytali uczniowie :Aleksandra Kociąba 2f, Paulina Parczewska 2f, Katarzyna Skowrońska 3b, Mateusz Tocha 3b, Marika Kuriata 3b, Martyna Suzinowicz 3b, Oliwia Sinkiewicz 3b oraz Maja Lender 3d

Nad Niemnem to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki