INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 - link
 • O egzaminie maturalnym w formule 2023 - link
 • Informatory - link
 • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki  - link

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2023 ROKU

 • Harmonogram egzaminów maturalnych w 2023 r. - link

DEKLARACJA MATURALNA

 • Jak złożyć deklarację - link
 • Załącznik 1A - link

DOSTOSOWANIA

 • Komunikat o dostosowaniach - link

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

 • Komunikat o przyborach - link

LISTA JAWNYCH ZADAŃ W CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU 2023

 • Zadania jawne z języka polskiego - link
 • Aneks 2023 do listy zadań jawnych z języka polskiego - link


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki