Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu na rok szkolny 2014/2015 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: www.eped.pl

 

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu w roku szkolnym 2014/2015

 

1.

Składanie dokumentów do szkół ze wskazaniem wybranych oddziałów.

od 19 maja 2014r. (poniedziałek) do 3 czerwca 2014r. (wtorek) do godz.14.00

2.

Dostarczenie przez kandydata do wybranych szkół poświadczonych przez dyrektora gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 1 lipca 2014r. (wtorek) do godz.10.00

3.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły przez dyrektora

do 4 lipca 2014r. (piątek) do godz.14.00

4.

Złożenie przez kandydata oświadczenia woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 8 lipca 2014r. (wtorek) do godz.14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

do 10 lipca 2014r. (czwartek) do godz.14.00

6.

Przesłanie przez dyrektorów szkół do Kuratorium Oświaty w Olsztynie informacji o wolnych miejscach w oddziałach

11 lipca 2014r. (piątek) do godz.14.00

7.

Umieszczenie na stronie internetowej KO informacji o liczbie wolnych miejsc w oddziałach.

14 lipca 2014r. (poniedziałek) do godz.14.00

8.

Przeprowadzenie dodatkowego postępowania uzupełniającego w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

11-14 sierpnia 2014 r. - I termin postępowania uzupełniającego
25-29 sierpnia 2014 r.- II termin postępowania uzupełniającego

 

Procedura odwoławcza:


W ciągu 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły rodzic składa wniosek do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
W ciągu 5 dni od daty wystąpienia rodzica Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia
W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic wnosi do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
W ciągu 7 dni od dnia wniesienia odwołania Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
W ciągu 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na odwołanie rodzic wnosi skargę do Sądu Administracyjnego
 

 


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki