Historyczne smakołyki otrzymaliśmy na koniec roku szkolnego!
8 czerwca 2019 roku odbyła się uroczysta gala finałowa Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”.

Nasz absolwent Kamil Mikulicz uzyskał tytuł laureata. Tytuł ten gwarantuje maksymalny wynik egzaminu maturalnego z historii, a także maksymalne wyniki kwalifikacyjne na jedne z najlepszych uczelni w kraju.

- Muszę przyznać, że to osiągnięcie było dla mnie dużym zaskoczeniem. Pytania finałowe wymagały szczegółowej wiedzy z zakresu historii wojskowości. Cieszę się, że mimo wszystko mi się udało. – mówił Kamil


W czasie gali kończącej Olimpiadę jego opiekun Zdzisław Wielgolaski został wyróżniony orderem Pro Patria przyznawanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.


Gratulujemy!