Już po raz kolejny 26 października 2018 roku odbyła się Inauguracja Roku Szkolno- Akademickiego w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu. To impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości szkolnych i miejskich.
„Dzień z pasją” miał niecodzienny charakter, gdyż wykraczał poza ramy typowych zajęć szkolnych. Tego dnia wykładowcy zaprzyjaźnionych uczelni - Politechniki Gdańskiej, Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wraz z nauczycielami ZSO nr 2 przygotowali i przeprowadzili warsztaty, wykłady inspirowane pasjami uczniów. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli elbląskich instytucji, z którymi szkoła współpracuje: Kuratorium Oświaty, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Elbląski Park Technologiczny oraz Teatr im. Aleksandra Sewruka i Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość. Tego dnia szkoła zamieniła się w salę wykładową, nowoczesne eksperymentarium. „Dzień z pasją” zgromadził wyjątkowych specjalistów rożnych dziedzin nauki w celu jej promowania - zgodnie z głównym hasłem imprezy: Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi może zapamiętam. Zaangażuj mnie, a się nauczę Benjamin Franklin

Wykład inauguracyjny „Miasto przyszłości” wygłosił dr Tomasz Wierzejski- prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który przybliżył słuchaczom złożony problem funkcjonowania w przyszłości dużych skupisk miejskich. Co zrobić, aby rozwój miasta nie został okupiony zbyt dużym wyzyskiem środowiska naturalnego? W jaki sposób działać, aby zachować równowagę w procesie rozwoju miasta? W czasie wykładu podjęto próbę oceny roli miast i ich funkcji, dokonano analizy zmieniających się potrzeb społecznych oraz sformułowano hipotezy, dotyczące potrzeb rozwojowych tych jednostek administracyjnych.

W programie zajęć kierunkowych dla klas pierwszych liceum znalazły się: wykład: „Czy grzyby potrzebne są roślinom-rzecz o mikoryzie” dr Grzegorza Fiedorowicza z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także „Biologia molekularna- współczesny Sherlock Holmes” dr Grzegorza Panasiewicza również z tego Wydziału. Klasy medyczne miały okazję uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez ekspertów w dziedzinie chemii: prof. dr hab. inż. Marka Biziuka z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz dr Marty Orlikowskiej z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład: „Podróże i języki obcemgr Arco von Ieperen z Instytutu Pedagogiczno-Językowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przeniósł uczniów klasy dwujęzycznej w świat podróży. O koncepcji trójpodziału władzy opowiadał dr Marcin Kazimierczuk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Klasa I e o profilu matematyczno-fizycznym uczestniczyła w warsztatach „Oszczędzanie - to nie może być trudne”, które poprowadził dr Marcin Potrykusam z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, a warsztaty „Ars Physica-niebanalne zadania”, które przygotował mgr Jacek Tomczak nauczyciel II Liceum były ucztą dla szkolnych fizyków i matematyków. Nasi matematycy mogli wysłuchać wykładu „Od jedności do nieskończoności” dr Iwony Krzyżanowskiej z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Po raz pierwszy gościliśmy Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, który reprezentował dr Jacek Maślankowski przekonując, że „Big Data” to duże, zmienne i różnorodne zbiory danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy.

Natomiast uczniowie z kl.II w ramach ekonomii w praktyce uczestniczyli w warsztatach „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej” dr hab. Renaty Marks-Bielskiej z Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, podczas, których musieli zmierzyć się z zadaniami podejmując decyzje zespołowo.

W tym dniu uczniowie klas II mogli również doskonalić swoje umiejętności z grafiki komputerowej pod okiem Kuby Qubi Strumińskiego, w ramach projektu realizowanego wspólnie z CSE „Światowid”. Nastąpiło także odsłonięcie pamiątkowych zdjęć laureatów olimpiady biologicznej prowadzonych przez mgr Hannę Pietras - profesora oświaty.

II LO w Elblągu to szkoła nowoczesna, w której pielęgnowane są pasje uczniów. Stanowią one inspirację dla ich nauczycieli i zaprzyjaźnionych wykładowców.


Dziękujemy serdecznie wszystkim gościom za wspólne uczestniczenie, w tak ważnym dla każdej szkoły-uczelni wydarzeniu, jakim jest inauguracja nowego roku.
Szczególne podziękowania kierujemy do wykładowców i władz szkół wyższych, z którymi nawiązaliśmy bliskie, partnerskie relacje, dzięki którym nasi uczniowie doceniają wartości nauki, kierują swoje myślenie ku nowym trendom, a my wszyscy doświadczamy akademickiej rzeczywistości.

 
Matura za:


Wakacje za:

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki