Wiktor Guzowski został przyjęty do elitarnego grona Stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Warszawie. Będzie mógł dzięki temu brać udział w warsztatch, wykładach, obozach naukowych, prowadzonych przez pracowników naukowych wyższych uczelni, organizowanych dla wybitnych uczniów z całej Polski.

Wiktor pasjonuje się fizyką, inżynierią, matematyką, a obecnie inżynierią rakiet, przewodnicząc obecnie projektowi mającemu na celu stworzenie jednego z pierwszych amatorskich silników rakietowych na paliwo ciekłe. Nieobce, przynajmniej częściowo, są mu również astrofizyka, kosmologia, Teoria Strun oraz czysta matematyka. Oprócz tego potrafi programować w językach C++, C# i Python, ale informatykę traktuje raczej jako narzędzie do rozwiązywania problemów fizycznych lub inżynieryjnych.

W inżynierii rakiet Wiktora fascynuje to, że „Problem jest taki, że zawsze jest więcej zmiennych niż równań, więc nawet mając przed sobą wypisane wszystkie zależności nie da się wyprowadzić rozwiązania analitycznego. Dlatego ważne jest, by oprócz robotycznego rozwiązywania równań zastosować inne metody, np. stworzyć symulację komputerową, porównać dane z danymi publicznymi na temat innych rakiet i użyć po prostu niezwykłych zdolności ludzkiego mózgu, takich jak intuicja i logiczne rozumowanie“.

Wiktor przybył do klasy pierwszej liceum z wieloma osiągnięciami:
• W pierwszej klasie gimnazjum został Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, nie tylko będąc w nim jedynym laureatem z pierwszej klasy, ale również uzyskując najwyższy wynik w województwie, rezultat powtórzył w drugiej i trzeciej klasie.
• W trzeciej klasie gimnazjum jako jeden z siedmiu gimnazjalistów w kraju dostał się do II Etapu adresowanej do licealistów, a głównie uczniów klas maturalnych, Olimpiady Fizycznej.
• W trzeciej klasie gimnazjum został Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, a także Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie.
• W trzeciej klasie gimnazjum zostałem Laureatem Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych.
Opiekunem naukowym Wiktora w naszej szkole jest Pan profesor Jacek Tomczak.
Wiktor, podziwiamy Twoje dotychczasowe dokonania, serdecznie gratulujemy Ci tego, że znalazłeś się w znamienitym gronie Stypendystów Programu dla wybitnie zdolnych uczniów i życzymy, abyś zrealizował swoje pasje i kolejne naukowe projekty.
Oprac. H. Pietras


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 za:

Szkoła w chmurze Microsoft

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki