8 marca w Olsztynie odbył się III etap Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Łącznie w Olimpiadzie na terenie województwa warmińsko - mazurskiego udział wzięło 2670 uczniów z 211 szkół. Uczennica z klasy 2c LO - Paulina Ziemak, zajęła 2 miejsce w województwie, ustępując jedynie 1 punktem uczennicy z Bartoszyc. Wielkie gratulacje oraz podziękowania za wspaniałe reprezentowanie naszej szkoły.

Szczegółowe informacje o tych zawodach na stronie: http://www.olsztyn.pck.org.pl/aktualnoci/582-xxiv-olimpiada-pomocji-zdrowego-stylu-ycia.html

Oprac. Hanna Pietras