Dziś – 13.11.17 -w  ramach godziny wychowawczej przeprowadziliśmy zajęcia uświadamiające młodych ludzi jak zachować się podczas sytuacji zagrożenia życia. Okazało się, iż wiedza uczniów na ten temat jest dość duża i potrafią oni logicznie analizować poszczególne sytuacje, jednak chcielibyśmy przypomnieć wszystkim jak należy zachować się w przypadku ataku terrorystycznego, w którym uczestniczy czynny napastnik, ponieważ w dzisiejszych czasach, mimo iż nasze miasto wydaje się nie być narażone na tego typu sytuacje, niestety, wszystko może się zdarzyć.
PAMIĘTAJMY WIĘC:

1 – POŁÓŻ SIĘ I ZAKRYJ GŁOWĘ
2 – UNIKAJ KONTAKTU WZROKOWEGO
3 – INFORMUJ JEŻELI NIE MOŻESZ WYKONAĆ POLECEŃ
4 – NIE ODWRACAJ SIĘ PLECAMI DO NAPASTNIKA
5 – NIE ZWRACAJ NA SIEBIE UWAGI
6 – KORZYSTAJ Z DOBREJ WOLI TERRORYSTÓW
7 – JEŚLI MOŻESZ NATYCHMIAST POINFORMUJ POLICJĘ – NIE RODZICÓW!
8 – UKRYJ SIĘ
9 – WYCISZ TELEFON
10 – ZASŁOŃ OKNA, ZGAŚ ŚWIATŁO
11 – WALCZ TYLKO W OSTATECZNOŚCI


Oprac. wychowawca klasy 3b gimnazjum
Joanna Rzeczkowska