Szanowni Rodzice,

Informujemy, że dział poradnictwa zawodowego PPP Nr 1 oferuje wszystkim zainteresowanym uczniom klas III gimnazjum niezdecydowanym w wyborze dalszej drogi kształcenia pomoc w podjęciu decyzji poprzez konsultacje lub badania psychologiczne określające predyspozycje zawodowe.

Rodziców uczniów objętych specjalistyczną opieką medyczną uprzejmie proszę o kontakt w sprawie ewentualnego wystawienia dla Państwa dziecka opinii poradni w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej ze względu na stan zdrowia.
Podstawą do wydania takiej opinii jest podpisany przez Rodzica wniosek (do pobrania w PPP) oraz zaświadczenie od lekarza specjalisty z rozpoznaniem choroby.
Do opinii kwalifikują między innymi:
wady wzroku (większe niż +3,0 lub -4,0 D), nasilone alergie, astma, opieka neurologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna, ortopedyczna, laryngologiczna i inne schorzenia o charakterze przewlekłym ograniczające wybór kierunku dalszego kształcenia.

Kontakt:
Magdalena Gliniecka – Rękawik, psycholog, doradca zawodowy.
Wtorek (14.00 – 17.00) i czwartek (12.00-15.00) tel. (55) 625 82 41 lub 625 82 30
W przypadku mojej nieobecności proszę o pozostawienie numeru telefonu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1,
Elbląg ul. Słoneczna 14 (w budynku SP nr 23)


Magdalena Gliniecka – Rękawik
 


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki