30 maja uczniowie klasy 3 b oraz 2a liceum wzięli udział w konferencji „Świadectwa Niepodległej” organizowanej przez WMODN z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wydarzenie to oraz pojęcie patriotyzmu zostało potraktowane w bardzo szerokiej perspektywie. Prezydent Witold Wróblewski podkreślił w swoim wystąpieniu, że „praca na rzecz dobra wspólnego to współczesny patriotyzm i wypełnianie zobowiązania wobec tych, którzy z narażaniem życia odzyskiwali dla nas wolność". W związku z tym wymieniono działania bardzo aktualne- np. budowę wiaduktu na Zatorze.

Do przeszłości odnosiło się natomiast wystąpienie prof. Stanisława Achremczyka z Olsztyna, który z dużą swobodą opowiedział o dokonaniach ostatniego biskupa warmińskiego z czasów I Rzeczypospolitej – Ignacego Krasickiego. Profesor podkreślił w swoi wystąpieniu znaczenie dziedzictwa myśli i działalności biskupa- poety dla kształtowania się tożsamości narodowej pod zaborami.
Nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem wzięli udział w quizie przygotowanym przez Panią Elżbietę Mieczkowską, dyrektora WMBP w Elblągu, Kamil Mikulicz zajął II miejsce, a Maja Olkowska i Natalia Siedlecka z 3 b – IV miejsce. Konferencję zakończył występ Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

 

Oprac. Elżbieta Paprocka


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki