Był sobie gimnazjalista, rzecz o Gimnazjum Elbląskim i jego uczniach sprzed 450 lat.
Nasz szkoła pretenduje do otrzymania certyfikatu „Szkoła wierna dziedzictwu”. Nic więc dziwnego, że na lekcjach hisrorii, j. polskiego, geografii, godzinach wychowawczych, zajęciach bibliotecznych wycieczkach itp. poruszamy tematy dotyczące nas samych, naszej historii lokalnej, tradycji, architektury oraz poznajemy elblążan, którzy działali przed nami, budowali miasto i dbali o jego rozwój

 Co wiemy o historii naszego miasta, co wiemy o historii naszej szkoły, czyimi jesteśmy spadkobiercami i jak wyglądał dawnej proces nauczania w Elblągu – na te i inne pytania odpowiadaliśmy naszym gimnazjalistom na zajęciach bibliotecznych.
Historia dawnego Gimnazjum Elbląskiego powstałego w 1535r. jest nierozerwalna z dziejami naszej szkoły. Ucząc się w gmachu przy ul. Królewieckiej, powninniśmy znać historię tych, którzy nauczali i uczyli się tu przed wojną. Uczniowie rozpoznali wśród dawnych rektorów patronów ulic, przy których mieszkają: Jana Myliusa, Jana Amosa Komeńskiego.

Porównaliśmy również organizację współczesnego roku szkolnego z tym sprzed 300 lat. My mamy wakacje, dawnej w takiej formie nie znano ich ( 2 miesiące), ponieważ rada miasta uważała, że długi okres bez nauki rozleniwia uczniów.
Trudny dzień dawnego ucznia: zajęcia trwały od 7.30 do 17.00. Zajęcia rozpoczynały się o 7.30 wspólną modlitwą i śpiewem w audytorium (dzisiejsza aula), po modlitwie uczniowie rozchodzili się do klas na lekcje, które trwały do godz. 11.00. Między 11.00 a 13.00 wszyscy udawali się na posiłek. O 13.00 zbiórka w klasach, modlitwa a po niej nauka do godz. 16.00. Od 16.00 do 17.00 obowiązkowe nabożeństwo, w skład którego wchodziły: Msza Św. i odpytywanie przez Rektora ze znajomości Katechizmu i Biblii.
Regulamin Gimnazjum Elbląskiego z 1548r. jest wciąż aktualny i śmiało mógłby w niezmiennej formie obowiązywać we współczesnych szkołach. Zachęcamy do zapoznania się z nim w książce: Pawlak M., Z dziejów świetności Gimnazjum Elbląskiego w epoce Odrodzenia i Baroku, 1985 ISBN 83-215-7223-5
Zaprezentowaliśmy uczniom zeszyty dawnych uczniów Gimnazjum Elbląskiego: Henryka i Piotra Remplów, które przechowywane są w zabytkowych zbiorach Biblioteki Elbląskiej. Estetyka, kaligrafia zrobiła wrażenie na uczniach. Dawne kajety to obraz inny niż dzisiejsze zeszyty. Dlatego na podsumowaniu zajęć przystąpiliśmy do ćwiczeń kaligraficznych. Wcale nie było łatwo ale przyjemnie. Kaligrafio wróć do szkół!