„Barometr zawodów” to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na zawody w Elblągu i powiecie elbląskim, opracowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu.

Wyłoniono trzy grupy zawodów:
Deficytowe – dużo ofert i mało chętnych spełniających wymagania pracodawcy (łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie)
Zrównoważone – liczba ofert będzie zbliżona do liczby chętnych poszukujących zatrudnienia
Nadwyżkowe – liczba ofert będzie mniejsza w stosunku do liczby osób poszukujących zatrudnienia spełniających wymagania pracodawcy (trudniej będzie znaleźć pracę).
Wyniki badania mogą być pomocne przy wyborze przyszłego zawodu czy poszukiwaniu zatrudnienia.
http://barometrzawodow.pl/