Klasa 3eNLO przygotowała materiał dotyczący rocznicy uchwalenia przez ONZ Deklaracji Praw Człowieka (10 grudnia 1948r.)