O współczesnej szkole mówi się, iż ma wszechstronnie rozwijać każdego ucznia.

To oznacza podejmowanie różnych działań, w tym sięganie do zasobów istniejących poza szkołą, których wykorzystanie daje dodatkowe, pełniejsze możliwości rozwojowe.

Wyjątkowa sytuacja epidemiologiczna, z jaką mamy do czynienia, zaowocowała nie tylko zdalnymi lekcjami, ale także nową inicjatywą podejmowaną przez uczelnie wyższe czy instytucje prozdrowotne. W spotkaniach z nauką online w I półroczu bieżącego roku szkolnego wzięły udział klasy biologiczno-chemiczne: 1c, 2c, 2C. Młodzież uczestniczyła w wykładach i e-lekcjach przygotowanych przez naukowców przyrodników i studentów farmacji.

Krótki fotoreportaż ze współpracy z UWM, GUMED i PTSF - kolejne spotkania już wkrótce!

20210112 UWM spotkania z nauka

20210112 Polskie Towarzystwo Studentow Farmacji i GUMED

Lidia Nawrocka