Wstęp

Mija, dokładnie w grudniu, 100 lat od powstania Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1922 roku, jednego z najbardziej zbrodniczych systemów państwowych. Przypomnijmy 4 głównymi elementami tego bolszewickiego związku były wówczas formalnie niepodległe :Republika Rosyjska, Republika Białoruska, Republika Zakaukaska oraz Republika Ukraińska. Wszystko wskazuje na to, że jest teraz człowiek, który marzy o odbudowaniu tego Imperium Zła i brakuje mu tylko 4 elementu.

Ukraina. Historia

W starożytności na północnym wybrzeżu Morza Czarnego istniały kolonie greckie. W IV-VI w. ziemie obecnej Ukrainy były zajęte przez Antów, później przez ich słowiańskich potomków. Silny ośrodek, Kijów, stał się centrum państwa staroruskiego (Ruś Kijowska), które w Xw. zjednoczyło całą wschodnią Słowiańszczyznę. W 988 książę Włodzimierz Wielki przyjął chrzest za pośrednictwem Bizancjum. Szczyt potęgi państwa kijowskiego przypadł na panowanie Jarosława Mądrego (1019-54) i Włodzimierza Monomacha (1113-25). W XII w., po rozpadzie Rusi Kijowskiej na księstwa dzielnicowe nastąpił powolny upadek pozycji Kijowa. Dodatkowo ziemie ukraińskie zniszczyły liczne najazdy tatarskie. Warto zaznaczyć, że wówczas nie było cywilizacji państwowej na terenach dzisiejszej Moskwy.

Szczególne znaczenie dla Ukrainy w XV wieku miało powstanie kozaczyzny wspomagającej budzącą się ukraińską świadomość narodową, a co najmniej poczucie odrębności. Liczne powstania kozackie. Największe z nich, kierowane przez B. Chmielnickiego (1648-54), przekształciło się w wojnę o samodzielną Ukrainę. Po podziale Ukrainy na część polską i ruską oraz licznych wojnach w 1775 Ukraina oficjalnie przyłączona została do Rosji.

Po rewolucji lutowej 1917 w Rosji na Ukrainie zaczął się ruch na rzecz niepodległości. Powstała Ukraińska Republika Ludowa (UNR). Niebawem jednak na Ukrainę wkroczyła Armia Czerwona . Ostatnim aktem na rzecz niepodległości Ukrainy było zawarcie w 1920 sojuszu z Polską oraz wspólna walka przeciw bolszewikom. W końcu grudnia 1922 USRR weszła z innymi republikami sowieckimi w skład ZSRR. Rosja wykorzystywała swoje republiki, co w przypadku Ukrainy doprowadziło do Wielkiego Głody (ok 5 milionów ofiar). Od 1929 zaczęła się bezwzględna rusyfikacja, niszczenie zabytków, masowe mordowanie ukraińskich księży prawosławnych.

W czasie II wojny światowej Ukraińcy spodziewali się powstania niepodległego państwa ukraińskiego pod protekcją Niemiec. Powstała Ukraińska Powstańcza Armia (UPA). Po wojnie na Ukrainie odbudowano reżim komunistyczny. Jeszcze 1944 z Krymu deportowano Tatarów, a w obozach koncentracyjnych osadzano wracających sowieckich jeńców wojennych oraz osoby powracające z prac przymusowych w Niemczech. Mimo prześladowań opozycja przetrwała, podobnie jak Kościoły unicki i katolicki. Wstrząsem dla Ukrainy, który pobudził ją do nowej aktywności, była j katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej (1986). Katastrofa przebudziła naród ukraiński do walki o pełną niepodległość co ostatecznie nastąpiło po upadku ZSRR w 1991 roku, kiedy to Rada Najwyższa Ukrainy proklamowała pełną niepodległość i zdelegalizowała partię komunistyczną. W 1996 wprowadzono do obiegu narodową walutę - hrywnę. W 1999 na czele rządu stanął dotychczasowy prezes Narodowego Banku Ukrainy W. Juszczenko. W 2004 odbyły się wybory prezydenckie. Do drugiej tury przeszedł premier W. Janukowycz oraz lider opozycji W. Juszczenko. Według oficjalnych danych zwyciężył w niej Janukowycz. Opozycja nie uznała tych wyników oskarżając obóz rządzący o liczne nadużycia. Wybory powtórzono i tym razem miał wygrać Juszczenko. Wielotygodniowe społeczne protesty zyskały miano pomarańczowej rewolucji. Juszczenko zaprzysiężony w styczniu 2005 zapowiedział podjęcie starań o członkostwo Ukrainy w UE. Kolejne wybory wygrał już prorosyjski W. Janukowycz. Decyzja prezydenta, który nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską wywołała falę protestów zwaną Euromajdan. Nie udało się władzy zdławić protestów. Prezydent Janukowicz uciekł z kraju a w kolejnych wyborach w 2014 roku na p.o. prezydenta wybrano przedstawiciela opcji prozachodniej O. Turczynowa, następnie P. Poroszenkę. Siły prorosyjskie dokonały secesji Krymu i opanowały dwa wschodnie obwody. Obecnie prezydentem jest wybrany w 2019 roku Wołodymyr Załenski. W lutym 2022 roku Rosja rozpoczęła wojnę, by opanować całą Ukrainę.