Od nowego roku szkolnego klasy humanistyczne (dwujęzyczne) II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu zostaną objęte patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach współpracy uczniowie będę uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Wydziale Prawa UG. Na zakończenie kształcenia otrzymają certyfikat ukończenia klasy objętej patronatem.
Przypominamy, że klasa biznesowa dwujęzyczna została objęta patronatem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Zachęcamy kandydatów kończących szkołę podstawową oraz gimnazjum do wyboru w naszego liceum na kolejny etap kształcenia.


Zapraszamy kandydatów kończących szkołę podstawową oraz gimnazjum do wyboru klasy humanistycznej w naszym liceum.

Mamy dla Was ważną wiadomość:

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazmierza Jagiellończyka oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej zawarły umowę o wzajemnej współpracy w tworzeniu klasy akademickiej (od roku 2019/2020) w celu propagowania postaw i działań przedsiębiorczych. Uczniowie klasy akademickiej będą poszerzać wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych i uczyć się odpowiednich zachowań w sferze gospodarczej.

 

Wszystkie zajęcia związane z tematami ekonomicznymi, przedsiębiorczością czy finansami prowadzić będą pracownicy WZiE z gmachu naszej szkoły. Zajęcia warsztatowe, laboratoryjne odbywać się będą na WZiE. Część zajęć prowadzona będzie w języku angielskim.


Umowę w imieniu WZiE PG podpisała dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG, dziekan WZiE PG oraz pani Agnieszka Jurewicz, dyrektor szkoły IILO.

 

Będzie się działo!

Czytaj więcej...


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 za:

Szkoła w chmurze Microsoft

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki