Ludzie łączą się w pary i żyją w grupach, w których panują liczne zależności, a utrzymanie dobrych relacji z innymi jest istotnym elementem codzienności każdego z nas. 

Życie w grupie wymaga przestrzegania pewnych zasad i podejmowania określonych zachowań. Jest to istotne dla budowania serdecznych relacji i zachowania ładu w społeczeństwie. Niestety ludzie są różni i nie każdy zwraca uwagę na to, w jaki sposób kontaktuje się z innymi osobami i jak je traktuje. Wielu zapomina, że uczucia można łatwo zranić, krzywdząc tym kogoś nawet na lata.

 

Chcemy uniknąć takich sytuacji, chcemy żeby w naszej szkole panowała aura serdeczności, szacunku i wysokiej kultury osobistej. Dlatego też samorząd uczniowski ogłosił plakatowy konkurs dla klas pod hasłem „Nauczmy się żyć obok siebie”, cytując słowa wybitnego polskiego muzyka - Zbigniewa Wodeckiego.

Wszystkie plakaty konkursowe prezentowane są na korytarzach na pierwszym piętrze. Komisja jurorska w składzie: pani Małgorzata Głowacka i pan Bogusław Walewski wybrała zwycięski plakat oraz przyznała jedno wyróżnienie.

 

I miejsce zdobyła zespołowo klasa IIB LO

Wyróżnienie otrzymały uczennice klasy 3c gimnazjum Klaudia Parczewsa i Gabriela Szczepanik

 

Na wszystkich pracach bardzo trafnie przedstawiono istotę i rangę relacji między ludzkich, w tym rówieśniczych i szkolnych. Autorzy odwoływali się symboliki i  podkreślili co łączy a co dzieli ludzi. To budujące.

Wszystkim klasom dziękujemy za udział w zabawie.

 

opiekun SU

Edyta Andruszewska