W lekcji wychowania fizycznego wzięły udział uczennice kl. IC i ID liceum oraz uczennice z kl. 3d gimnazjum, a ZUMBĘ poprowadziła Zuzanna Makowska z kl. ID liceum