22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, święto, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto obchodzone od 1970 roku i obecnie świętowane w 192 krajach. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku.

Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole odbędą się wyjątkowo 21 kwietnia zgodnie z następującym harmonogramem:

10.00 - 11.00

klasy biologiczno-chemiczne uczestniczą w wykładzie on-line pt.: „Plastik fantastik?” dr Agata Błaszczyk (adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Morskiej, Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego)

11.50 – 12.30

Quiz wiedzy przyrodniczej – konkurs indywidualny on-line dla wszystkich chętnych – przypominamy, że chęć uczestnictwa należy zgłosić za pośrednictwem Librusa do p. Katarzyny Zarzecznej do 16 kwietnia.

Szczegóły zostaną podane później. Przewidujemy nagrody indywidualne w postaci ocen z biologii oraz nagród rzeczowych.

Klasowy konkurs plastyczny – klasy przygotowują plakat dowolną techniką komputerową na temat przewodni tegorocznego Dnia Ziemi „Przywróć naszą Ziemię”; plakaty w formie PDF należy przesyłać na Teams do p. Lidii Nawrockiej do 30 kwietnia.

Przewidujemy nagrody.

20210412 Dzien Ziemi