Tradycją naszej szkoły jest, że co roku w listopadzie odbywa się konkurs związany ze Świętem Niepodległości, organizowany przez troje nauczycieli - panie Elżbietę Paprocką i Ewę Adamowicz oraz pana Zdzisława Wielgolaskiego. Jest on przeznaczony dla uczniów klas pierwszych liceum i składa się z dwóch etapów. W eliminacjach przedstawiciele wszystkich klas rozwiązują test historyczny. Trzy najlepsze wyniki pozwalają wziąć udział w finale. W tym roku do finału konkursu zakwalifikowały się klasy IA, IC i IE. W związku z przejściem do drugiego etapu konkursu uczniowie musieli przygotować się również do zadań artystycznych - recytacji wiersza patriotycznego i zaśpiewania piosenki nawiązującej do omawianych wydarzeń historycznych.

8 listopada przedstawiciele zwycięskich klas oraz kibice spotkali się w auli, by w ostatecznym starciu zaprezentować swoją wiedzę historyczną, a także umiejętności recytatorskie i wokalne. Z uwagi na wyjątkową rangę tegorocznego święta aula została pięknie udekorowana, więc atmosfera sprzyjała zmaganiom. Przed przystąpieniem do konkursu wszyscy mieli okazję obejrzeć prezentację dotyczącą sposobów obchodzenia Święta Niepodległości w różnych czasach. Po tym wstępie przystąpiono do wykonywania zadań konkursowych. Każda z konkurencji była osobno punktowana, a widzowie i kibice mogli na bieżąco obserwować wyniki klas. Atmosfera była gorąca, wszystkie klasy bardzo emocjonalnie reagowały na kolejne etapy zmagań. Ocena poszczególnych konkurencji nie była łatwa, ale jurorzy w składzie - Pani Dyrektor Agnieszka Jurewicz, Pani Wicedyrektor Renata Świąder, Pani Elżbieta Paprocka i Pan Zdzisław Wielgolaski - wywiązali się ze swojego zadania i zadecydowali, że pierwsze miejsce w konkursie zajęła klasa IA. Ta klasa również odbierze swoją atrakcyjną nagrodę - wycieczkę do Warszawy. Na kolejnych miejscach uplasowały się klasy IE i IC. Różnice punktowe były niewielkie, wszystkie klasy dobrze się zaprezentowały, a swoim zaangażowaniem godnie uczciły doniosłą uroczystość,.

Oprac. E. Adamowicz