W tegorocznej edycji projektu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości II Liceum Ogólnokształcące wystąpiło w roli partnera oraz uczestnika realizowanych w jego ramach spotkań. Jako partner ŚTP zainicjowaliśmy warsztaty dla uczniów pt: Branżowe Symulacje Biznesowe oraz wizytę dedykowaną na Politechnice Gdańskiej, Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

W dniu 14 listopada 2018r. uczniowie z klasy Id oraz IIf LO uczestniczyli w wykładach, które zorganizował zaprzyjaźniony z nami Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Pierwszy zaproponowany wykład pt. „Przedsiębiorcze kompetencje „ wprowadził nas w tematykę owego zagadnienia. Dr Michał Tomczak, używając wielu humorystycznych przykładów z życia codziennego, zaprezentował nam rodzaje kompetencji i przybliżył metody ich grupowania.
Po krótkiej przerwie zaproszeni zostaliśmy na kolejny wykład, tym razem o pojęciu efektuacji. Dr Paweł Ziemiański uświadomił nam, ile możliwości tak naprawdę dają nam zasoby, którymi dysponujemy. Pobyt na uczelni zakończył się wykładem poruszającym aspekty planowania przyszłej kariery. Reprezentanci firmy Alexander Mann Solutions podpowiedzieli nam, na co zwracają uwagę rekruterzy, w jaki sposób należy redagować CV i jak szukać pracy.

oprac. Maria Właszyn kl.II f LO

Natomiast w czwartek 15 listopada grupy uczniów z klas II LO realizujących przedmiot Ekonomia w praktyce miała szansę wcielić się w rolę przedsiębiorców, biznesmenów.
Branżowe Symulacje Biznesowe, warsztaty prowadzone przez Wojciecha Piturę z firmy REVAS, które okazały się wyzwaniem, wzbudziły u uczniów wiele emocji i przez dłuższy czas były tematem dyskusji. Branżowe symulacje biznesowe to narzędzie, z którego możemy korzystać już w naszej szkole, umożliwia praktyczną naukę prowadzenia działalności gospodarczej bez zbędnego eksperymentowania z żywą gotówką i lęku przed prawdziwym bankructwem. To zabawa, która uczy poprzez wirtualne działania.
oprac. Alicja Żachowska kl.II f LO

Serdecznie dziękuję Wydziałowi Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz firmie REVAS za wspólne przedsięwzięcia w tegorocznej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości .
Agnieszka Antoniuk-Rumak