W dniach 21-24 kwietnia w Warszawie odbył się etap centralny Olimpiady Biologicznej. Startowało w nim 99 uczniów z całej Polski, wśród nich 2 uczennice z II LO: Aleksandra Dańczyszyn z klasy 3c i Agnieszka Dąbkowska z kl.2c.  Ola i Agnieszka uzyskały w tej olimpiadzie tytuł Finalisty, a dzięki temu są zwolnione z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym z wynikiem100%.

To wielki sukces, bo od tego roku szkolnego tytuł finalisty otrzymało tylko 60 osób, a cała olimpiada przebiegała wg nowego regulaminu obowiązującego na olimpiadzie międzynarodowej. Ola i Agnieszka w trakcie przygotowań do OB uczestniczyły w zajęciach na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, które organizował Komitet Okręgowy OB w Olsztynie.
Tegoroczna Olimpiada Biologiczna znacznie wykraczała poza podstawę programową biologii w liceum, oprócz biologii, obejmowała też zagadnienia ze statystyki matematycznej i biochemii. Każdy uczestnik w etapie centralnym musiał przystapić do zadań praktycznych
w czterech pracowniach: statystyczno-filogenetycznej, botaniczno-mykologicznej, zoologiczno- biochemicznej, napisać test z biologii i przystąpić do obrony pracy badawczej, która była wykonywana w czasie ubiegłorocznych wakacji.
Oli i Agnieszce składamy wyrazy uznania za osiągnięcie fantastycznego wyniku i podziękowania za ciężką pracę w trakcie wielomięsięcznych przygotowań do tej Olimpiady.
Oprac. H. Pietras