Niedługo, bo za kilkanaście dni - 10 października 2015r. II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka uczci 70 lat swojego istnienia, a dziedzicząc spuściznę po Gimnazjum Elbląskim (Gymnasium Elbingese) - pierwszym w Polsce gimnazjum humanistycznym, świętować będzie 480 - lecie szkolnictwa w Elblągu. O godz. 9.00 w Katedrze św. Mikołaja odprawiona zostanie msza św. w intencji absolwentów i całej społeczności II LO. Uroczysta gala odbędzie się o godz.11.00 w Teatrze im. A. Sewruka. Ponadto wiele atrakcji dla absolwentów czekać będzie w gmachu szkoły przy ul. Królewieckiej 42 oraz podczas Jubileuszowego Balu w Hotelu Elbląg.

- Jak szkoła wpisała się w historię Elbląga? Miasto ma 777- tnie tradycje, a II Liceum jest najstarszą szkołą na tutejszym terenie.

Dyrektor szkoły Agnieszka Jurewicz: Do końca wojny w budynku przy ul. Królewieckiej 42 mieściło się Gimnazjum Elbląskie. W historii tej szkoły zapisało się wielu wybitnych uczonych m.in.: Joachim Pastorius, Jakub Woit, Jerzy Daniel Seyer, Jan Amos Komeński, Wilhelm Gnapeus, Jan Mylius. Początki Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka - najstarszej szkoły średniej w powojennym Elblągu sięgają 1945r. Za sprawą tej szkoły odradza się szkolnictwo w naszym mieście. Obecną nazwę: "II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka" zatwierdzono w Ministerstwie Oświaty 17 grudnia 1958 r. Niezależnie od oficjalnych nazw pamięć przedwojennych i powojennych dziejów Elbląga, jaką noszą w sobie mury naszej szkoły, jednoznacznie wskazuje, że decydujący wpływ na to jakimi ludźmi będą jej absolwenci ma kierownictwo szkoły i budząca szacunek kadra pedagogiczna, która pracuje i pracowała w tej szkole... Legendarna już bowiem jest jej sprzyjająca uczniowi i nauce atmosfera. Dla II LO wystarczającym świadectwem jakości jest długa lista dokonań osób tu kształconych."Jagiellończycy" odnoszą sukcesy zawodowe na świecie, w kraju, ale również tu w Elblągu ... kształtują lokalną kulturę, naukę, politykę i gospodarkę, służą społeczeństwu. Przede wszystkim zaś Nasi Absolwenci to mądrzy, światli i dobrzy ludzie.

- II Liceum Ogólnokształcące wraz z Gimnazjum nr 3 tworzą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ale tylko liceum ma swojego patrona. Czy w przyszłości możliwe jest uzyskanie patrona dla Gimnazjum? A jeśli tak, to jakiego?
Agnieszka Jurewicz: Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego to "Jagiellończycy". Kazimierz Jagiellończyk jest częścią naszej tożsamości. Zasługi króla Kazimierza Jagiellończyka dla regionu - pokonanie potęgi krzyżackiej oraz przyłączenie Elbląga wraz z innymi miastami Pomorza Gdańskiego i Warmii do Polski są Elblążanom znane. Od 1999 r. II LO tworzy jeden zespół z Gimnazjum nr 3. Obie szkoły funkcjonują w pełnej symbiozie i czerpią od siebie wzajemnie. Gimnazjum przejmuje tradycje II Liceum Ogólnokształcącego. Stąd Rada Pedagogiczna ZSO nr 2 w Elblągu podjęła decyzję o podjęciu działań zmierzających do nadania Gimnazjum nr 3 imienia Kazimierza Jagiellończyka. Obecnie procedura jest w toku. Otrzymaliśmy pozytywną opinię komisji ds. nazewnictwa i oczekujemy na dalsze postanowienia. Być może niedługo historia nazewnictwa zatoczy koło … 70 lat temu bowiem nazwa szkoły brzmiała: Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.
- Jak można podsumować siedemdziesięcioletni dorobek II Liceum? Jak bardzo szkoła zmieniła się i rozwinęła?
Agnieszka Jurewicz: Po wojnie pionierskie lata szkoły, pomimo przeciwności, trudności lokalowych, braku podręczników i pomocy dydaktycznych dały plon w postaci pierwszych uczniów i absolwentów, którzy tworzyli rzeczywistość na ziemiach odzyskanych. To był początek kształtowania elity intelektualnej Elbląga, którą systematycznie przez lata powiększali wraz z kadrą pedagogiczną dyrektorzy szkoły: Bronisław Markiewicz, Jerzy Lisak, Mieczysław Koszewicz, Edward Błeszyńki, Zygmunt Sztuba, Stanisław Przybycień, Izabela Babraj i Andrzej Korpacki. W Jagiellończyku wciąż niepodzielnie króluje kult wiedzy. II Liceum trwa, rozwija się i umacnia swoją pozycję. Lista dokonań osób kształconych w szkole wciąż się wydłuża. Wśród naszych wybitnych absolwentów znajdują się naukowcy, rektorzy wyższych uczelni, mistrzowie sportu, menedżerowie, przedstawiciele władz i służb mundurowych, lekarze, prawnicy, artyści, dziennikarze, dyplomaci i politycy. Poziom nauczania potwierdzony jest wieloma wskaźnikami zewnętrznymi w tym m.in. dodatnim EWD, 100% zdawalnością i wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych, licznymi sukcesami indywidualnymi i drużynowymi na wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiadach, konkursach i zawodach. Osiągnięcia edukacyjne szkoły zapewniły II LO w Elblągu tytuł Srebrnego Liceum 2015 w rankingu ogólnopolskim. W szkole realizowane są innowacyjne programy i metody kształcenia. Młodzież uczestniczy w wielu programach i projektach edukacyjno – wychowawczych. Współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytucjami wspomagającymi oświatę. Duży nacisk kładziemy na praktyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności. W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy trzy projekty międzynarodowe w ramach programu Comenius, w tym roku rozpocznie się kolejny w ramach programu Erasmus +. Systematycznie od lat prowadzona jest polsko – niemiecka wymiana młodzieży. W tym roku licealiści z II LO brali udział w obradach Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego oraz licznych wyjazdach zagranicznych. Baza dydaktyczna szkoły jest stale modernizowana, remontowana i upiększana. W 2015 roku powstała przy szkolne nowa hala sportowa z zapleczem sanitarno – szatniowym. Jagiellończyk stale się zmienia, dostosowując się do wymagań państwa wobec szkoły i do potrzeb edukacyjnych uczniów, często będąc forpocztą tych zmian, kreatorem nowych trendów. Jedno trwa ciągle niezmiennie od lat … niepowtarzalna atmosfera tej szkoły. Niech VII Zjazd Absolwentów II LO będzie okazją do odwiedzin szkoły i konfrontacji wspomnień z rzeczywistością. Zapraszamy.
- Jakie refleksje rodzi świętowanie 70-lecia II LO?
Agnieszka Jurewicz: Mamy nadzieję, że Jubileusz Naszej Szkoły, będzie też świętem wielu elblążan, którzy w różnym stopniu związani są z II LO, a przede wszystkim naszych absolwentów oraz członków obecnej społeczności szkolnej. Czekamy na wszystkich, którzy zechcą tego dnia być z nami. Wielu absolwentów odwiedza nas na co dzień. Niektórzy są stałymi bywalcami na zjazdach. Są też tacy, którym trudno rozstać się ze szkołą i dlatego dziś w niej pracują. Ich obecność stanowi gwarancję kontynuowania dobrych tradycji II LO. Zaufanie szkole okazują jej uczniowie, polecając ją rodzeństwu, dzieciom, wnukom, znajomym, budując ciągłość pokoleniową. Historia II Liceum Ogólnokształcącego pokazuje, że jego grono pedagogiczne, mogąc czerpać z doświadczeń poprzedników, potrafi kształtować młodzież mądrze, czego dowodem jest mimo niżu demograficznego niezmiennie duża liczba kandydatów, chcących uczyć się właśnie w tej szkole. Jesteśmy coraz większą rodziną „Jagiellończyków”, z których nasze miasto i region mogą być dumne. Szkole i jej sympatykom życzymy dzisiaj wytrwałości i niegasnących sukcesów.

Dorota Radomska
Rzecznik prasowy II LO