Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo!

Podaję obowiązujące nas WAŻNE TERMINY, w związku z egzaminem gimnazjalnym, do którego Państwa dzieci przystąpią w kwietniu 2019r:

1.Wszystkie informacje i komunikaty :

https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/

Komunikat o dostosowaniach warunków i form egzaminu: otwórz PDF

2.Do 15 października RODZICE, którzy dotąd tego nie zrobili, mają czas na dostarczenie szkole opinii, orzeczeń i innych dokumentów wydanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

3.Zaświadczenia o stanie zdrowia- choroba przewlekła itd. od lekarza również do 15 października, chyba, że to zdarzenie losowe, nieprzewidziane, które będzie miało miejsce później- wówczas jak najszybciej

4.W listopadzie Rada Pedagogiczna zatwierdzi dostosowania warunków i form egzaminu dla Państwa dzieci

5.Do 20 listopada otrzymają Państwo informacje o dostosowaniach warunków i form egzaminu gimnazjalnego dla Państwa dziecka, które zatwierdzają Państwo własnoręcznym podpisem i przekazują szkole najpóźniej do 23 listopada

W razie pytań /wątpliwości/sytuacji nagłych/ zapraszam do kontaktu z wychowawcami i/lub pedagogiem szkolnym- poprzez Librus, osobiście lub telefonicznie nr tel. 55 625 88 86

Małgorzata Głowacka- Lulewicz