W ramach realizacji programu "Szkoła wierna dziedzictwu” uczniowie klasy III a gimnazjum uczestniczyli w poruszającej lekcji historii w muzeum Stutthof. Poprzedzona była ona cyklem zajęć z języka polskiego oraz historii na temat Holocaustu oraz martyrologii narodu polskiego w czasie II wojny światowej.

Niemiecki obóz Stutthof powstał 2 września 1939 roku , działał do 9 maja 1945 roku. To miejsce kaźni dla 110 tysięcy ofiar różnej narodowości , spośród których Niemcy wymordowali 65 tysięcy więźniów.
Uczniowie gimnazjum pod opieką przewodnika muzeum zwiedzili teren obozu, w którym baraki, komory gazowe, krematorium przedstawiały bezmiar tragedii osadzonych. Wstrząsające wrażenie zrobił na młodzieży stos usypany z resztek obuwia pomordowanych, który uświadomił im skalę śmierci w obozach zagłady.
Podczas zwiedzania uczniowie mieli za zadanie zdobycie informacji o warunkach bytowych osadzonych, ich katorżniczej pracy, eksperymentach medycznych , którym byli poddawani, torturach i rodzajach śmierci w obozie. Zdobytą wiedzą mogli podzielić sie podczas warsztatów w muzeum. Ich celem było zrobienie plakatów na zadany temat związany z życiem obozowym oraz przedstawienie efektów pracy w grupach pozostałym uczestnikom zajęć. Warsztaty były tez wyjątkową okazją do podzielenia się refleksjami , które wywołały poznane opowieści o bólu, cierpieniu i tęsknocie towarzyszącym więźniom każdego dnia.
Podczas wizyty w muzeum gimnazjaliści obejrzeli także film edukacyjny , dzięki któremu lepiej utrwalili sobie wiadomości na temat niemieckiego obozu zagłady Stutthof.
Pobyt w autentycznym Miejscu Pamięci jest wyjątkowym doświadczeniem edukacyjnym, to nie tylko lekcja historii ale także człowieczeństwa.


oprac. Anna Piwowarska