OFERTA EDUKACYJNA
Gimnazjum Nr 3 w Elblągu
na rok szkolny 2016/2017

Planujemy utworzenie 5 klas:

1A - OGÓLNA

1B - HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

1C - PRZYRODNICZO-BADAWCZA (SCIENCE)

1D - MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

1E - SPORTOWA – specjalność - PIŁKA SIATKOWA

 

Ponadto szkoła oferuje:

 • pierwszy język obcy: język angielski
 • drugi język do wyboru: j. francuski, j. niemiecki, j. włoski, j. rosyjski i j. hiszpański
 • Innowacyjne nauczanie
 • koła zainteresowań
 • koła przedmiotowe
 • zajęcia wyrównawcze
 • sekcje sportowe
 • koła zainteresowań: zajęcia laboratoryjne z chemii, fizyki, języka angielskiego, biblioteczne, zespół muzyczny, wolontariat, Dyskusyjny Klub Książki, Dyskusyjny Klub Filmowy, noce filmowe, noce w bibliotece.

Nasze mocne strony:

 • jesteśmy „ZŁOTYM GIMNAZJUM” (II miejsce) w województwie;
 • należymy do elitarnego grona Szkół Odkrywców Talentów, bo stwarzamy przyjazne warunki dla rozwoju osobowości i zainteresowań;
 • współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo-badawczymi;
 • mamy bardzo wysokie wyniki w egzaminie gimnazjalnym w Elblągu;
 • dbamy o rozwój każdego ucznia, mamy dodatnie wskaźniki EWD, mieszczące się w przedziale „SZKOŁY SUKCESU”;
 • wśród naszych uczniów są bardzo liczni laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych i olimpiad ogólnopolskich;
 • rywalizujemy również w sporcie – należymy do ministerialnego programu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych;
 • indywidualizujemy proces nauczania;
 • gwarantujemy stałe zajęcia reedukacyjne dla osób z dysleksją i dysgrafią oraz rewalidacyjne;
 • zapewniamy fachową pomoc psychologa i pedagoga;
 • zapewniamy możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy;
 • staramy się wzbogacać program nauczania poprzez spotkania z ludźmi kultury, nauki i sztuki, lekcje w muzeach, wycieczki krajowe i zagraniczne, wymiana młodzieży;
 • zapewniamy poszerzony program o charakterze kulturowym - koncerty, kino, teatr;
 • jesteśmy szkołą proekologiczną: otrzymaliśmy certyfikat „SZKOŁY PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU” i GEOCERTYFIKAT;
 • zostaliśmy wyróżnieni za Doskonałość Zarządzania Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości;
 • gwarantujemy dobre warunki lokalowe, estetycznie urządzone wnętrza, nowocześnie wyposażone pracownie, w tym dwa laboratoria chemiczne, dwie pracownie fizyczne, dwie pracownie biologiczne, trzy wielostanowiskowe pracownie multimedialne, laboratorium językowe;
 • dbamy o bezpieczeństwo uczniów, co potwierdza certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
 • oferujemy funkcjonalne i estetyczne szafki szkolne;
 • mamy dobre warunki do uprawiania sportu: sala gimnastyczna, hala sportowa z boiskiem wielofunkcyjnym, boisko trawiaste do piłki nożnej, specjalistyczny sprzęt do uprawiania piłki siatkowej;
 • na terenie szkoły znajduje się ścieżka dendrologiczna, park petrograficzny i zielony teren rekreacyjny;

Czekamy na Ciebie

 

Pobierz PDF