TERMINARZ REKRUTACJI
do Gimnazjum nr 3 w Elblągu
na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu na rok szkolny 2016/2017
odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

LP.CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYMTERMINY
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Gimnazjum nr 3 w Elblągu lub zgłoszenia (w przypadku osób zamieszkałych w obwodzie). od 5 maja 2016r.
do 22 czerwca 2016r.
do godz. 14.00
2. dotyczy rekrutacji do klasy sportowej
Złożenie wniosku o przyjecie do klasy sportowej
5-20 maja 2016r.
3. dotyczy rekrutacji do klasy sportowej
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w klasie sportowej.
23-31 maja 2016r.
4. dotyczy rekrutacji do klasy sportowej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
do 15 czerwca 2016r.
5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. Osoby zamieszkujące w obwodzie składają oryginały dokumentów. 24-28 czerwca 2016r.
do godz. 14.00
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do Gimnazjum nr 3 w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 30 czerwca 2016r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do do Gimnazjum nr 3 w Elblągu. Osoby zamieszkałe w obwodzie kwalifikowane są z urzędu. do 15 lipca 2016r
do godz. 14.00
8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w do Gimnazjum nr 3 w Elblągu, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. do 20 lipca 2016r.
do godz. 14.00
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Gimnazjum nr 3 w Elblągu lub informacji o liczbie wolnych miejsc wolnych miejsc. Osoby zamieszkałe w obwodzie przyjmowane są z urzędu. do 22 lipca 2016r.
do godz. 14.00

Terminy rekrutacyjne zostały zmienione zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2016r.

 

Pobierz PDF