21 stycznia 2016r. w Gimnazjum nr 3 odbyło się spotkanie uczniów i rodziców z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych o kształceniu zawodowym. Celem spotkania było zapoznanie się z ofertami edukacyjnymi szkół ponadgimnazjalnych w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Każda szkoła miała swoje stoisko, na którym prezentowała informacje o planowanym naborze i przedstawiała charakterystykę poszczególnych zawodów. Pani Danuta Oleksiak z WMODN zainteresowanym rodzicom i uczniom udzielała informacji o systemie szkolnictwa zawodowego.
W spotkaniu uczestniczyły następujące szkoły:
1. Zespół Szkół Gospodarczych
2. Zespół Szkół Mechanicznych
3. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
4. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
5. Zespół Szkół Zawodowych nr 1
6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
7. Centrum Kształcenia Praktycznego
8. Zespół Szkół Technicznych
9. Liceum Plastyczne
Stoiska cieszyły się dużym powodzeniem. Życzymy dobrych i mądrych wyborów.
Wszystkim bardzo dziękuję za przybycie.
L. Kaczyńska